2ος  Διαδικτυακός Διαγωνισμός ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ
«Μοιραστείτε & κερδίστε»
2010

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A. Γενικά στοιχεία
Τίτλος Εργασίας:
Λέσβος: Το νησί του βασιλιά Μάκαρα

Κατηγορία συμμετοχής:
Τοπική ιστορία

Διασύνδεση με τη συμμετοχή μας (λινκ) :
www.diagonismos2010.com/dskallonis2

Τίτλος τμήματος/τάξης/ομάδας :  
Τμήμα Δ1 του Δημοτικού Σχολείου Καλλονής Λέσβου

Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν:  
Δήμητρα Κατέχου, Μιτελούδης Βασίλειος

Πόσοι μαθητές συμμετέχουν στην εργασία αυτή:
17

Οι ηλικίες τους :  
10 ετών

Γ.  Περίληψη της εργασίας μας:

Στόχος της εργασίας είναι η επαφή των παιδιών μέσα από την προσωπική έρευνα, με την ιστορία του τόπου τους, καθώς και την άντληση πληροφοριών για τη ζωή και το έργο σημαντικών προσωπικοτήτων που γεννήθηκαν στη Λέσβο. Μια εκτεταμένη και λεπτομερής έρευνα για τη Λέσβο ξεφεύγει από το σκοπό αυτής της εργασίας καθώς δεν υπήρχε ο χρόνος για κάτι τέτοιο (δηλώσαμε συμμετοχή σχετικά αργά). Σκοπός μας ήταν η γνωριμία με βασικά μνημεία του νησιού και τις κυριότερες ιστορικές προσωπικότητές του.

 

Δ. Προβλήματα στην πορεία της εργασίας μας:

Λάβαμε γνώση για το διαγωνισμό σχετικά αργά και με δεδομένο το φόρτο εργασίας με τα παιδιά, δεν ήταν εύκολο να βρούμε όσο χρόνο χρειαζόμασταν για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε επισκέψεις σε αρχαιολογικά μνημεία της περιοχής μας.

 

Ε. Κύρια περιγραφή της  εργασίας μας – βασικά στοιχεία της

Η εργασία μας διαιρείται σε δυο τμήματα: Το πρώτο αφορά την ιστορία του νησιού από τους αρχαίους χρόνους και το δεύτερο τις σημαντικές προσωπικότητες που είχαν καταγωγή από τη Λέσβο και με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο έβαλαν τη δική τους σφραγίδα στον καλλιτεχνικό χώρο, το χώρο της φιλοσοφίας και της διανόησης.

Πώς οι δραστηριότητές μας και η έρευνά μας με αυτήν την εργασία  για  το διαδικτυακό εκπαιδευτικό διαγωνισμό «Μοιραστείτε & κερδίστε»  συμπλήρωσαν τη διδασκαλία διδακτικών ενοτήτων των επιμέρους  μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος;

Με την έρευνα της δραστηριότητάς μας, συμπληρώσαμε τη διδασκαλία της ιστορίας στην ενότητα της Τοπικής Ιστορίας. Επίσης, εξασκηθήκαμε στο μάθημα της Γλώσσας φτιάχνοντας ακροστιχίδες και σταυρόλεξα.

 

Τι καινούργιο μάθαμε – ποιες νέες ιδέες σκεφτήκαμε.

Μάθαμε αρκετά στοιχεία για την ιστορία του τόπου μας στ' αρχαία χρόνια και για σπουδαίες προσωπικότητες από την αρχαϊκή έως τη σύχρονη εποχή. Οι ιδέες που σκεφτήκαμε ήταν η δημιουργία παιχνιδιών (σταυρόλεξα και ακροστοιχίδες).

Τι  εργαλεία και τεχνολογίες πληροφορικής χρησιμοποιήσαμε.
Χρησιμοποιήσαμε προγράμματα κατασκευής ιστοσελίδων και επεξεργασίας εικόνας, κειμενογράφο και την εφαρμογή Hot Potatoes με την οποία φτιάξαμε σε ηλεκτρονική μορφή τα σταυρόλεξα.

Με ποιους τρόπους γίναμε (με την εργασία μας) «πρεσβευτές» της τοπικής κοινότητας μέσα από  το διαδίκτυο.
Μέσα από όλες τις δραστηριότητές μας.

Αντίκτυπος της εργασίας μας στην τοπική μας κοινότητα (σχολείο-γειτονιά-συνοικία).
Μέσα από δραστηριότητες και αναζήτηση που ξεκίνησε από τη σχολική τάξη και επεκτάθηκε στις οικογένειες των μαθητών, κινητοποίησε μια μερίδα ανθρώπων του τόπου μας, που έψαξαν σε διάφορες πηγές και βρήκαν και εκείνοι υλικό, βοηθώντας τους μαθητές.

 

Επικοινωνία