Η Λέσβος είχε και άλλα ονόματα


Οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού μας ήταν από τη σημερινή Θεσσαλία και λέγονταν Πελασγοί. Ονόμασαν λοιπόν το νησί Πελασγία και Ίσσα.
Αργότερα ήρθαν στη Λέσβο οι Μάκαρες. Απ’ αυτούς προήλθε κι η ονομασία Μάκαρα στην είσοδο του κόλπου της Καλλονής. Αρχηγός τους ήταν ο Μάκαρ ή Μακαρεύς, ο οποίος είχε πέντε κόρες: Τη Μυτιλήνη, τη Μήθυμνα, την Ίσσα, την Άντισσα και την Αρίσβη. Ο Μάκαρ, ο πιο φημισμένος βασιλιάς, θεωρούνταν απόγονος του Ήλιου. Επίσης είχε τέσσερις γιούς: Τον Έρεσο, τον Κυδρόλαο, το Νέανδρο και το Λεύκιππο. Από τα παιδιά του Μάκαρα πήραν τα ονόματά τους οι σπουδαιότερες πόλες του νησιού.
Γαμπρός του Μάκαρα, σύζυγος της Μήθυμνας, ήταν ο Λέσβος. Αυτός ήταν πολύ δραστήριος κι έγινε γνωστός σε όλο το νησί. Λέγεται λοιπόν ότι από αυτόν ονομάστηκε έτσι το νησί μας.

Άλλα ονόματα της Λέσβου στα πολύ παλιά χρόνια ήταν:

Ιμερτή: Ποθητή
Λασία: Πυκνόδεντρη
Μακαρία: Από το βασιλιά Μάκαρα
Αίγειρα και Αιθιόπη: παραπέμποντας σε κατοίκους με σκούρο δέρμα
Μυτωνίς: Είτε από την ποσότητα των Μυδιών στις ακτές του νησιού, είτε από το γιό του Λέσβου ο οποίος λεγόταν Μύτων.

 

 

 

 

 

Επικοινωνία