Λεμονής Παλαιολόγος

Αγωνιστής του 1821 και ένθερμο μέλος της Φιλικής Εταιρείας, ο οποίο ς κήρυξη την επανάσταση στη Χίο. Επίσης, ίδρυσε την Ιωνική φάλαγγα τα μέλη της οποίας ήταν Μικρασιάτες. Πήρε μέρος και διακρίθηκε σε πολλές μάχες της Αττικής. Μετά την απελευθέρωση υπηρέτησε σε ανώτερα δημόσια λειτουργήματα και πέθανε το 1850.

 

 

Επικοινωνία